Laengute liikumine läbi juhi ristlõike

3D mudelis saab selgema pildi sellest, kuidas asetseb juhtmes juhtme ristlõige ning laengute liikumisest juhtmes.

3D mudel on valminud Eesti Teadusagentuuri programmi TeaMe raames ning rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist