Aatom, molekul, kristall

Franki ja Hertzi katse tulemus.

Franki ja Hertzi katse tulemus.