Aatom, molekul, kristall

Üks lainejupp, kaks võimalikku allikat

Üks lainejupp, kaks võimalikku allikat

Täpselt ühesugune jupp lainet (joonisel hall piirkond) saab pärineda väga erineva kujuga lainest. Sellel joonisel on antud kaks võimalikku algallikat, a ja b.