Aatom, molekul, kristall

Lainete liitmine

Lainete liitmine

Kahe erineva lainepikkusega laine liitumisel tekivad suurema ja väiksema amplituudiga piirkonnad.