Aatom, molekul, kristall

Elektroni leiulaine levib läbi õhukese barjääri

Elektroni leiulaine levib läbi õhukese barjääri

Joonis näitab tunnelefekti ja selle analoogiat klassikalises füüsikas, kui auto sõidab läbi tunneli, mitte üle näe. Paremal on näha ka nähtuse interpretatsioon leiulainete kontekstis.