Aatom, molekul, kristall

Leida elektrivälja potentsiaalide vahet 100 V läbinud elektroni leiulaine pikkus.