Aatom, molekul, kristall

Millise lainepikkusega (le) elektronid tekitavad röntgenkiirguse, mille lühim  lainepikkus λr on 0,05 nm?