Loodusõpetus 7.klassile

Pendlimehe pendel

Pendlimehe pendel