Loodusõpetus 7.klassile

Tule tegemine hõõrdumisel tekkinud soojusega

Tule tegemine hõõrdumisel tekkinud soojusega