Elektromagnetism Füüsika 9.klassile

Hõõrdumisel laaduvad mõlemad kehad

Mis juhtub hõõrumisel teise kehaga?