Keha tõmbab ja tõukab teist keha vastavalt nende kehade laengutele

Kuidas käituvad samanimeliselt ja kuidas käituvad erinimeliselt laetud kehad?