Kass tahab sisse

Hea tahtmise korral leiab siit ka füüsikat, küllaga.