Püsimagneti ehitus

Kus kohas avaldab püsimagnet kõige tugevamat jõudu?