Füüsika põhikursus Mehaanika Mehaanika

Rakettkelgu katse

Rakettkelgu katse

Kolonel J. P. Stapp rakettkelgul, kui see saavutab suure kiiruse (kiirendus leheküljest ettepoole) ja mida siis väga järsult pidurdatakse (kiirendus leheküljest tahapoole). (USA Õhujõudude foto)