Mehaanika Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

Tasakaalustuv purk