Kui veetilka tulistatakse laseriga

Toimuvad üsnagi äkilised protsessid, suurte laserimpulsi energiate korral eraldub ka valgust. http://stilton.tnw.utwente.nl/people/snoeijer/Papers/2015/KleinPRAPPL15.pdf