Ainete tiheduste tabel

Tahked ained toatemperatuuril (103 kg/m3)

Kork 0,2
Puit (mänd) 0,5
Puit (kask) 0,7
Jää 0,9
Parafiin 0,9
Tellis 1,8
Betoon 2,2
Graniit 2,6
Klaas 2,6
Alumiinium 2,7
Tina 7,3
Teras 7,8
Messing 8,5
Hõbe 10,5
Plii 11,3
Kuld 19,3

Vedelikud toatemperatuuril

Bensiin 0,7
Piiritus 0,79
Nafta 0,8
Petrooleum 0,8
Vesi (4 kraadi) 1
merevesi 1,03
Elavhõbe 13,6

Gaasid normaalrõhul, 0 °C

Vesinik 0,09
Heelium 0,18
Lämmastik 1,25
Õhk 1,29
Hapnik 1,43
Süsihappegaas 1,98