Vedelike tihedused 25 ˚C juures

Aine

g/cm3

kg/m3

Bensiin

0,7

700

Elavhõbe

13,6

13600

Merevesi

1,03

1030

Piiritus

0,79

790

Toiduõli

0,9

900

Vesi (4 ˚C)

1,0

1000