Gaaside tihedused 0 ˚C juures

Aine

g/cm3

kg/m3

Hapnik

0,00143

1,43

Heelium

0,00018

0,18

Lämmastik

0,00125

1,25

Süsihappe­ gaas

0,00198

1,98

Vesinik

0,00009

0,09

Õhk

0,00129

1,29