Erinevate pöördkehade impulsimomendid
Kehavõrdetegur valemis
Punktmass tiirleb ümber telje
Lõpmata peenike võru pöörleb võru tasandiga ristuva sümmeetriatelje suhtes
Lõpmata peenike varras pöörleb selle keset risti läbiva telje suhtes
Lõpmatult õhuke õõnes silinder pöörleb oma telje ümber
Lõpmata õhuke ketas pöörleb ketta tasandiga risti oleva sümmeetriatelje suhtes
Lõpmata peenike varras pöörleb vardaga risti selle otspunkti läbiva telje suhtes 
Kera pöörleb oma suvalise diameetri suhtes
2/5
Koonus pöörleb oma sümmeetriatelje suhtes
3/10