Isotoobid

Isotoobid on elemendi teisendid, mis erinevad aatommassi poolest. Aatommassi erinevuse põhjus on neutronite erinev arv tuumas. Tuumade tähistamiseks kasutatakse perioodtabeli sümboleid, mille juurde märgitakse tuuma laenguarv  (ühtlasi järjenumber) ja massiarv  kujul , kus element on tabelis järjekohal , (st tuumas on prootonit) ja tuumaosakeste koguarv ehk massiarv on (st, neutroneid on A-Z).

Näiteks looduslik uraan koosneb 3 isotoobist:

 , uraan-238, tuumas on 92 prootonit ja 146 neutronit (, );

 uraan-235, tuumas on 92 prootonit ja 143 neutronit (, );

 uraan-234, tuumas on 92 prootonit ja 142 neutronit (, ).

Ühe elemendi isotoopide keemilised omadused on väga sarnased, raksematel tuumadel täiesti ühesugused, seepärast ei saa neid kuigi lihtsalt üksteisest eraldada (ptk Manhattani projekt).