Sissejuhatuseks

Aatomituumade siseenergia muutmine elektrienergiaks on alates 20. sajandi keskpaigast saanud tavaliseks. Tuumaenergeetika on suur teadus- ja tööstusharu. Kasutuses on palju erineva tuumkütusega reaktoritüüpe, neutronite voogu aeglustatakse ja kontrollitakse mitmel moel ja konstruktsioonilisi lahendusi on samuti palju. Kõige üldisemalt (joonis 2.8.1.) on tegemist soojuselektrijaamaga, kus generaatorite pööritamiseks kasutatav kuum aur saadakse reaktoris tuumareaktsioonil vabaneva soojusega vett keetes.

Joonis 2.8.1. Springfieldi tuumaelektrijaam, kus töötab multifilmitegelane Homer Simpson. Filmijaam ei ole otseselt elust maha joonistatud, aga siit saab hea ettekujutuse tuumajaamade üldisest ehitusest. Suletud ja valvealusel territooriumil paistvas suures majas on juhtimiskesksus ja administratiivruumid. Oranžide tornide eribetoonist katte all peituvad tuumareaktorid. Väiksemates hoonetes seal vahel asuvad elektrijaama generaatorid. Paremas servas on näha liinid, mis seovad tuumajaama elektrivõrguga. Tagaplaanil olevad vee jahutamise tornid, gradiirid, mida tihti seostatakse tuumaenergeetikaga, on tegelikult kasutuses ka soojuselektrijaamades ja paljudes tööstustes, kus jahutamine vajalik. Springfieldi gradiire kaunistavad „aatomi märgid”, Jaapani teadlase Hantaro Nagaoka aatomijoonise järgi, mis pärineb veel planetaarmudeli-eelsest ajast (ptk Aatomimudelite arengust) ja on oma hea väljanägemise tõttu kohati tänapäevani kasutuses.