Pigi

Koostis / struktuur

Pigi on amorfne aine, mis koosneb põhiliselt suure molekulkaaluga polütsüklilistest aromaatsetest (mitut benseenituuma sisaldavatest) süsivesinikest.

Omadused

Tumepruuni kuni mustja värvusega tahke aine või väga viskoosne vedelik. Sisaldab kantserogeene (vähkitekitavaid ühendid).

Saamine

Biogeense materjali (puit, kivisüsi, pölevkivi, nende töötlusproduktid) termilisel töötlusel või nafta pürolüüsimisel saadud õli (tõrva) destilleerimise jääk. Pigi rohke teke küttekolletes on vale põlemisrežiimi ebasoovitav tagajärg, pigi lagundab lõõre ja on tuleohtlik.

Rakendused

Hüdroisolatsioonina ehituses, sh katuste katteks. Grafiitelektroodide tootmiseks. Süsinikelektroodide valmistamiseks alumiiniumitööstusele (koksipuru sidumiseks).

Demod / katsed

Pigi puruneb haamrilöögist

Pigi puruneb haamrilöögist, on aga samas võimeline aeglaselt voolama (vt. D78.2).

Pigi voolamine

Aastatel 1942 - 1969 toimus selline pigi U-torus voolamise katse TÜ füüsikaosakonna demokabinetis (vasakpoolne foto), stendile on kirjutatud kuupäevad, millistel pigi nivoo torus fikseeriti (esimene: 1. mai 1942. a., viimane:20. märts 1969. a.).

Käivitasime sarnase katse uuesti 1.?detsembril 2004. a. (alumised fotod) - kannatlikkust jälgimisel!