Mõnede ainete keemistemperatuurid ja aurustumissoojused (tabel)

Ühend Keemis-temperatuur normaalrõhul Aurustamis-soojus J/mol Aurustamis-soojus J/g
Atsetoon 329 K; 56 °C 31300 538.9
Alumiinium 2792 K; 2519 °C 294000 10500
Ammoniaak 240 K; −33,34 °C 23350 1371
Butaan 272–274 K; −1 °C 21000 320
Dietüüleeter 307.8 K; 34,6 °C 26170 353.1
Etanool 352 K; 78,37 °C 38600 841
Fosfiin 185 K; −87.7 °C 14600 429.4
Isopropüül-alkohol 356 K; 82,6 °C,  44000 732.2
Metaan 112 K; −161 °C 8170 480.6
Metanool 338 K; 64,7 °C 35200 1104
Propaan 231 K; -42 °C 15700 356
Raud 3134 K; 2862 °C 340000 6090
Vesi 373,15 K; 100 °C 40660 2257
Vesinik 20.271 K; -252,879 °C 460 451.9

Allikas: Wikipedia