Mõnede ainete erisoojused (tabel)

Tabelis on ainete erisoojused 25 °C (298 K) juures, kui ei ole märgitud teisiti.

AineFaasIsobaariline erisoojus massiühiku kohta
cP
J⋅g−1⋅K−1
Isobaariline molaarne erisoojus
CP,m
J⋅mol−1⋅K−1
Isobaariline erisoojus ruumalaühiku kohta
CP,v
J⋅cm−3⋅K−1
Õhk (normaalrõhul, kuiv,
0 °C (273.15 K))
gaas1.003529.070.001297
Õhk (tavatingimusedA)gaas1.01229.190.00121
Alumiiniumtahke0.89724.22.422
Ammoniaakvedel4.70080.083.263
Loomne kude
(ka inimene)
segu3.5
3.7
Antimontahke0.20725.21.386
Argoongaas0.520320.7862
Arseentahke0.32824.61.878
Berülliumtahke1.8216.43.367
Vismuttahke0.12325.71.20
Kaadmiumtahke0.23126.02
Süsinikdioksiid CO2gaas0.839*36.94
Kroomtahke0.44923.35
Vasktahke0.38524.473.45
Teemanttahke0.50916.1151.782
Etanoolvedel2.441121.925
Klaastahke0.84
2.1
Kuldtahke0.12925.422.492
Granitietahke0.790
2.17
Grafiittahke0.7108.531.534
Heeliumgaas5.193220.7862
Vesinikgaas14.3028.82
Vesiniksulfiid H2Sgaas1.01534.60
Raudtahke0.41225.093.537
Pliitahke0.12926.41.44
Liitiumtahke3.5824.81.912
Magneesiumtahke1.0224.91.773
Elavhõbevedel0.139527.981.888
Metaan 2 °C juuresgaas2.19135.69
Metanoolvedel2.1468.62
Lämmastikgaas1.04029.12
Neoongaas1.030120.7862
Hapnikgaas0.91829.38
Parafiin
C25H52
tahke2.59002.325
Hõbetahke0.23324.92.44
Naatriumtahke1.23028.23
Terastahke0.466
3.756
Tinatahke0.22727.1121.659
Titaantahke0.52326.0602.6384
Volframtahke0.13424.82.58
Uraantahke0.11627.72.216
Vesi 100 °C juures (aur)gaas2.08037.47
Vesi 25 °C juuresvedel4.181375.3274.1796
Vesi 100 °C juuresvedel4.181375.3274.2160
Vesi −10 °C juures (jää)tahke2.0538.091.938
Tsinktahke0.38725.22.76

A 194 m kõrgusel merepinnast, 23 °C, kastepunkt 9 °C (suhtleline niiskus 40.85%).

Allikas: Wikipedia