Mõnede ainete soojusmahtuvused (tabel)

Tabelis on ainete erisoojused 25 °C (298 K) juures, kui ei ole märgitud teisiti.

Aine Faas Isobaariline soojus- mahtuvus massiühiku kohta
cP
J⋅g−1⋅K−1
Isobaariline molaarne soojus-mahtuvus
CP,m
J⋅mol−1⋅K−1
Isobaariline soojus-mahtuvus ruumalaühiku kohta
CP,v
J⋅cm−3⋅K−1
Õhk (normaalrõhul, kuiv,
0 °C (273.15 K))
gaas 1.0035 29.07 0.001297
Õhk (tavatingimusedA) gaas 1.012 29.19 0.00121
Alumiinium tahke 0.897 24.2 2.422
Ammoniaak vedel 4.700 80.08 3.263
Loomne kude
(ka inimene)
segu 3.5   3.7
Antimon tahke 0.207 25.2 1.386
Argoon gaas 0.5203 20.7862  
Arseen tahke 0.328 24.6 1.878
Berüllium tahke 1.82 16.4 3.367
Vismut tahke 0.123 25.7 1.20
Kaadmium tahke 0.231 26.02  
Süsinikdioksiid CO2 gaas 0.839* 36.94  
Kroom tahke 0.449 23.35  
Vask tahke 0.385 24.47 3.45
Teemant tahke 0.5091 6.115 1.782
Etanool vedel 2.44 112 1.925
Klaas tahke 0.84   2.1
Kuld tahke 0.129 25.42 2.492
Granitie tahke 0.790   2.17
Grafiit tahke 0.710 8.53 1.534
Heelium gaas 5.1932 20.7862  
Vesinik gaas 14.30 28.82  
Vesiniksulfiid H2S gaas 1.015 34.60  
Raud tahke 0.412 25.09 3.537
Plii tahke 0.129 26.4 1.44
Liitium tahke 3.58 24.8 1.912
Magneesium tahke 1.02 24.9 1.773
Elavhõbe vedel 0.1395 27.98 1.888
Metaan 2 °C juures gaas 2.191 35.69  
Metanool vedel 2.14 68.62  
Lämmastik gaas 1.040 29.12  
Neoon gaas 1.0301 20.7862  
Hapnik gaas 0.918 29.38  
Parafiin
C25H52
tahke 2.5 900 2.325
Hõbe tahke 0.233 24.9 2.44
Naatrium tahke 1.230 28.23  
Teras tahke 0.466   3.756
Tina tahke 0.227 27.112 1.659
Titaan tahke 0.523 26.060 2.6384
Volfram tahke 0.134 24.8 2.58
Uraan tahke 0.116 27.7 2.216
Vesi 100 °C juures (aur) gaas 2.080 37.47  
Vesi 25 °C juures vedel 4.1813 75.327 4.1796
Vesi 100 °C juures vedel 4.1813 75.327 4.2160
Vesi −10 °C juures (jää) tahke 2.05 38.09 1.938
Tsink tahke 0.387 25.2 2.76

A 194 m kõrgusel merepinnast, 23 °C, kastepunkt 9 °C (suhtleline niiskus 40.85%).

Allikas: Wikipedia