Kauge valgusallika kiired on paralleelsed

Lähemal

Punktvalgusallika ette asetatud kolme pilu süsteem annab tuttava pildi

Kaugemal

Nihutame pilude süsteemi kaugemal, näeme, et kiirte vaheline nurk väheneb

Kaugel

Pilude süsteemi veelgi kaugemale lükates näeme, et kiired on juba peaaegu paralleelsed.