Punktvalgusallika poolt kiiratud valguse „sõelumine"

„Sõelu" LED-lambi valgusest välja kolm kiirt, märgi need pliiatsiga paberile ja pikenda neid kuni valgusallikani. Vasta küsimustele.

Valgus levib ruumis sirgjooneliselt. Valguskiirte levimise suunda kujutame joonistel sirgetena, mida nimetame valguskiirteks. 

Mida tähele panna

Katses paberile tekkivat heledat triipu võime nimetada valguskiireks. Peaksime aga tähele panema, et valguskiir on puhtalt füüsikute poolt välja mõeldud - looduses neid olemas ei ole.

Miks me need välja mõtlesime?

Valguskiired näitavad, millises suunas valgus levib. Kuna me ka näeme ja teame, et valgus levib sirgjooneliselt, saame ka aru, kust valgus tuli.

Seda teadmist selles katses rakendades saame pildi, mis kirjeldab punktvalgusallika valgust.

Punktvalgusallika valgus

Punktvalgusallikaks nimetame sellist valgusallikat, milles valgust kiiratakse ainult ühest punktist.

Katses kasutatud LED-lambi omaduste kohta on öeldud, et selle kiired täidavad ruuminurga. Kontrolli katses, kas selline väide peab paika?
Õpikus on selline pilt. Mille poolest niisugune situatsioon erineb tehtud katsest, mille poolest sarnaneb?
Kuidas seda kokku võtta

Võime ju küsida, et mitu kiirt siis ühest punktvalgusallikast väjub? Valisime välja kolm ja joonistasime need. Kui oleksime paigutanud pilude süsteemi veidi teisiti, oleksime saanud veidi nihutatud kiirtega pildi. Kui joonistaksime maja kõigis võimalikes pilude asukohtades tekkivad kiired, tekiks üks kiiri tihedalt täis piirkond, mis ongi seesama valguslaik, millest me harjutust alustasime.