Sõelume punktvalgusallika kiiratud valgust

Kui suuname LED-lambi valguse läbi kolme pilu, tekib paberile selline pilt - pilude taha tekib kolm heledat kitsast joont. Need valguskiired näitavad valguse levimise suunda.

Valguse levimine ja valguskiir

Valgus levib ruumis sirgjooneliselt. Valguskiirte levimise suunda me kujutame joonistel sirgetena, mida nimetame valguskiirteks. 

"Sõelu" LED-lambi valgusest välja kolm kiirt ja uuri, märgi need pliiatsiga paberile ja pikenda neid kuni valgusallikani.

Juhised katse tegemiseks

Katsevahendid: LED, paberiklambrid, alus, pliiats, joonlaud, pilude süsteem.

Punktvalgusallika valgus
Sõelume punktvalgusallika kiiratud valgust. Kas said sarnase pildi? Kui kiired päris ühes kohas ei kohtunud, siis võib põhjuseks olla mõni ebatäpsus, mis Sa kiirte joonistamisel läbi lasid.

Punktvalgusallikas

Punktvalgusallikaks nimetame sellist valgusallikat, kus valgust kiiratakse ainult ühest punktist.

Milline kiirte pilt tekiks, kui kasutaksid viie piluga pilude süsteemi?
Eespool joonisel on kujutatud viis valgusallikast väljuvat kiirt, kaks nendest lõpevad pilude süsteemil. Kas need kiired on päriselt olemas ja mis nendega juhtub?
Mitu valguskiirt kiirgab punktvalgusallikast?
Katses kasutatud LED-lambi omaduste kohta on öeldud, et selle kiired täidavad ruuminurga. Kontrolli katses, kas selline väide peab paika?
Õpikus on selline pilt. Mille poolest niisugune situatsioon erineb tehtu katsest, mille poolest sarnaneb?