Sõelume punktvalgusallika kiiratud valgust

"Sõelu" LED-lambi valgusest välja kolm kiirt ja uuri, märgi need pliiatsiga paberile ja pikenda neid kuni valgusallikani.

Valguse levimine ja valguskiir

Valgus levib ruumis sirgjooneliselt. Valguskiirte levimise suunda me kujutame joonistel sirgetena, mida nimetame valguskiirteks. 

Juhised katse tegemiseks

Punktvalgusallika valgus

Mida me siin tähele paneme

Katses paberile tekkivat heledat triipu me võime nimetada valguskiireks. Aga peaksime tähele panema, et valguskiir on puhtalt füüsikute välja mõeldud, looduses neid olemas ei ole.

Miks me need välja mõtlesime?

Valguskiired näitavad, millises suunas valgus levib. Ja kuna me ka näeme ja teame, et valgus levib sirgjooneliselt, siis saame ka aru, kust valgus tuli.

Selles katses seda teadmist rakendades me saame pildi, mis kirjeldab punktvalgusallika valgust.

Punktvalgusallika valgus

Punktvalgusallikas

Punktvalgusallikaks nimetame sellist valgusallikat, kus valgust kiiratakse ainult ühest punktist.

Katses kasutatud LED-lambi omaduste kohta on öeldud, et selle kiired täidavad ruuminurga. Kontrolli katses, kas selline väide peab paika?
Õpikus on selline pilt. Mille poolest niisugune situatsioon erineb tehtud katsest, mille poolest sarnaneb?

Kuidas me seda kokku võtame

Eksole, võime küsida, et mitu kiirt siis väljub ühest punktvalgusallikast. Valisime välja kolm ja joonistasime. Kui oleksime paigutanud pilude süsteemi veidi teisiti, oleksime saanud veidi nihutatud kiirtega pildi. Kui joonistaksime maja kõigis võimalikes pilude asukohtades tekkivad kiired, tekiks üks kiiri tihedalt täis piirkond, mis ongi seesama valguslaik, millest me harjutust alustasime.