Missioon

ESC (Estonian Space Command) on kaasanud teid, noori teadlasi, oma vastsel missioonil, uurimaks planeeti TLV-001. Planeedist on olemas esimene satelliidipilt ja pinnaseuuringud.

Satelliidikaart

Joonis 1. Satelliidipilt planeedist.

Selle tulemusel on alust arvata, et planeet on eluks kõlbulik, kuid selles veendumiseks on tarvis rajada uurimisjaam. Seega teie eesmärk on ehitada endale ustav Bountykulgur, mis teostab pinna spektroskoopilisi mõõtmisi. Selle eesmärk on leida optimaalne asukoht uurimisjaama rajamiseks. Varem võetud proovidest on teada, et...

valge - lumi/jää

roheline - taimestik

punane - laava

kollane - kõrb

violetne - mineraalid

sinine - vesi

must - kraater

ESC lennutab teid kosmosesse tiimhaaval. Lähtutakse iidsest põhimõttest: kes ees, see mees, kuid kõigil on võimalus minna. Üritatakse tagada ka satelliidipilt, kuid satelliit pole geostatsionaarsel orbiidil ning oodata on ka geotorme.

Kuna aeg on raha ning ESC ressursid pole piiramatud, siis on ESC-le oluline, et leitaks võimalikult hea asukoht võimalikult kiiresti. Motiveerimiseks saab kõige kiiremini parima asukoha leidnud tiim tasustatud. Aega võetakse missiooni koostamise hetkest optimaalse baasi asukoha teatamiseni.

Edu!