Kolme punktvalgusallika valguse kiired

Uuri kolme LED-lambi kiiratud valgust, sõeludes seda ühe piluga ja kolme pilu süsteemiga. Märgi kiired paberile ja joonista nende pikendused LED-lampideni. 

Juhised katse tegemiseks

Katsevahendid: alus, taskulamp, papikettad, pilude süsteem, valge paber, joonlaud, pliiats.

Kolme punktvalgusallika valgus
Selgita, miks kolm kiirt sellises katses LED-lambil ei koondu.
Asetasime kolme LED-lambi valgusesse kolme pilu süsteem. Joonista selle katse skeem ja kanna sellele valguskiired, mis on olulised katse tulemuse selgitamiseks. Millised kiired jääksid järele, kui kataksite kolme piluga eksperimendis kinni ühe LED'i kolmest või kaks LED'i kolmest? Tee katse.
Kirjelda, milline näeks kiirte pilt välja siis, kui kolme LED-lambi asemel oleks meil viis LED-lampi? Aga kui oleks LED-lampi?
Kui tõstame taskulambi ühele küljele ning sõelume ühe piluga katses vertikaalselt paigutatud kolme LED-lambi valgust, siis näeme paberil vaid ühte kiirt. Selgita seda nähtust.