Kolme punktvalgusallika poolt kiiratud valguse „sõelumine"

Uuri kolme LED-lambi poolt kiiratud valgust, sõeludes seda ühe ja kolme pilu süsteemiga. Vasta küsimustele.

Mitme valgusallika valguse liitumine

Mitmest valgusallikast kiiratud valgused liituvad ning ei „sega" üksteist. Kui näiteks kaks ühesugust lampi valgustavad paberit ühesugustelt kaugustelt, siis näeme paberit kaks korda heledamana.

Selgita, miks sellises katses kolm kiirt taskulambil ei koondu, nagu see juhtus üksiku LED-lambi kasutamisel eelmises katses.
Katse räägib!

Järgnev küsimus on esimene, millele õpilane saab katset tehes vastata. Ta ei pruugi seda aga taibata või tahta, näiteks kui asi on päris lihtne, siis ehk puudub selleks vajadus. Mõnikord see aga nii ei ole ja mõnikord võiks lihtsalt enda mõttekäiku kontrollida. Järgneva katse saab üsna kergesti püsti panna.

Millist pilti näeksime, kui asetaksime kolme LED-lambi valgusesse kolm pilu. Tee joonis ja kanna sellele valguskiired, mis on katse tulemuse selgitamiseks olulised.
Kui tõstame taskulambi ühele küljele ning sõelume ühe piluga katses vertikaalselt paigutatud kolme LED-lambi valgust, siis näeme paberil vaid ühte kiirt. Selgita seda nähtust.
Mida selle kohta öelda?

Hoiame tulemuse meeles ja asume suurte valgusallikate kallale!