Valge valguse kiir läbi vikerkaareprillide, mis juhtub?

Pane kokku skeemil kujutatud katseseade. Vaata, kuidas ekraanile tekib valge valguse spekter.

Valge valguse spektriks lahutamine, joonis

Miks nii?

Sellel hetkel on õpilastel juba mõningane kogemus skeemi järgi optiliste skeemide kokkupanekul. Võib-olla on nad juba nii osavad, et mõtlevad ise välja, kuidas see skeem reaalselt kokku panna.

Siiski, tõenäolisem on, et video, ehk siis õpetaja juhendamine on tarvilik. Aga enne ette näitamist võiksime ikkagi proovida ise välja mõelda, siis jõuab ka juhendamine paremini kohale ja leiab rohkem väärtustamist.

Juhised katse tegemiseks

Difraktsioonivõre lahutab valge valguse spektriks

Valge valguse komponendid ja kuidas neid näha

Valge valgus on liitvalgus ja selle komponente on võimalik üksteisest eraldada. Selleks kasutatakse optilisi seadmeid, mis suunavad sellele langevad erineva värvusega valguskiired erinevates suundades.

Kuidas see silma sees töötab?

Allpool on joonis, mis üritab selgitada, mismoodi katses nähtud situatsioon silmas toimub. Prillid on nagu võre, valge ekraan on nagu võrkkest, see osa on lihtne - saab skeemile peale joonistada silma, nagu joonisel näha.

Selle hetke seisuga on meil veel puudu teadmine, miks on pilu nagu silmalääts. Sellega tegeleme hiljem, siis kui juttu tuleb camera obscurast ja selle tekitatud kujutisest. Aga põhimõtte saab siin juba ära nimetada - väike auk paberis oma napil moel asendabki silmaläätse ära, kujutis läätsest ja väikesest august, kui need asuksid ühes ja samas kohas, oleksid sama suured ja samasuguse kujuga, ainult et võib-olla "udusem" ... aga võib-olla ka mitte, nagu edaspidi näeme.

Võrdleme spektri tekitamise katset ja seda, kui me paneme ette vikerkaareprillid.