Mida võreprillid teevad?

Võreprillidest läbi läinud valgusest osa jätkab oma teed, osa muudab suunda, kusjuures nurk valguse levimise algse ja uue suuna vahel sõltub lainepikkusest ehk valguse värvusest. 

Meil on kahesugused võreprillid, suurema ja väiksema joonte tihedusega. Näeme, et valge valgus koosneb tõepoolest erineva värvusega valgustest, st valge valgus on liitvalgus.