Valge valguse kiir läbi võre, mis juhtub?

Pane kokku skeemil kujutatud katseseade. Vaata, kuidas ekraanile tekib valge valguse spekter.

Valge valguse spektriks lahutamine, joonis

Miks nii?

Sellel hetkel on õpilastel juba mõningane kogemus skeemi järgi optiliste skeemide kokkupanekul. Võib-olla on nad juba nii osavad, et mõtlevad ise välja, kuidas see skeem reaalselt kokku panna.

Siiski, tõenäolisem on, et video, ehk siis õpetaja juhendamine on tarvilik. Aga enne ette näitamist võiksime ikkagi proovida ise välja mõelda, siis jõuab ka juhendamine paremini kohale ja leiab rohkem väärtustamist.

Juhised katse tegemiseks

Difraktsioonivõre lahutab valge valguse spektriks

Valge valguse komponendid ja kuidas neid näha

Valge valgus on liitvalgus ja selle komponente on võimalik üksteisest eraldada. Selleks kasutatakse optilisi seadmeid, mis suunavad sellele langevad erineva värvusega valguskiired erinevates suundades.

Pane kokku katse, mis modelleerib olukorda, kus vaatleja vaatleb läbi võreprillide LED-lampi ning seda hoidvat kätt. Silmaläätsena kasuta katsekomplektis olevat läätse, võrkkestana valget ekraani.