Mis juhtub, kui valge valguse kiir läbib võre?

Pane kokku skeemil kujutatud katseseade. Vaata, kuidas ekraanile tekib valge valguse spekter.

Millega me siin tegeleme

Asume jällegi loodust metoodiliselt uurima. Valgusnähtuste korral on meile kõige vajalikum metoodika see, kui uurime, mis juhtub ühe valguskiirega.Kui me seda teame, siis oskame tihti ka öelda, mis saab siis, kui valguskiiri on palju. 

Selles katses on pilu ja võre kokku ühendatud lihtsalt katse hõlpsama sooritamise huvides. Idee jääb aga samaks: pilu abil eraldatakse valgusallika valgusest üks kitsas kimp (valguskiir).

Katses saame teada, et võre ehk vikerkaareprillid kallutavad valguskiirt otsesuunast kõrvale. Aga, suure erinevusena näiteks peeglist, kallutab võre erineva värvusega valgust otsesuunast kõrvale erineval määral. Punast rohkem, sinist kõige vähem. Nii tekib vikerkaar.

Valge valguse spektriks lahutamine, joonis

Kuidas katset läbi viia

Kui skeemi järgi katse kokku panemine ei õnnestu, võib vaadata järgnevat katsevideot.

Difraktsioonivõre lahutab valge valguse spektriks

Valge valguse komponendid ja nende nägemine

Valge valgus on liitvalgus ja selle komponente on võimalik üksteisest eraldada. Selleks kasutatakse optilisi seadmeid, mis suunavad sellele langevad erineva värvusega valguskiired erinevatesse suundadesse.