Vikerkaarest saab valge

Pane kokku joonisel kujutatud katse. Nõguspeeglina kasuta jällegi painutatavat plastikpeegli riba.

Valge valguse lahutamine spektriks ning uuesti valgeks valguseks liitmine

Juhised katse tegemiseks

Vikerkaarest saab uuesti valge valgus

Katse tehnilisem nõks on peegli painutamine viisil, et peegeldunud valgus ekraanile satuks. Alustada tuleks leida sellest, et suunata ekraanile spekter, mis peegeldub tasasest peeglist. Kui see peegeldus leitud, saab asuda ettevaatlikult peeglit painutama, ise samal ajal jälgides, kuidas peegeldunud spekter kitsamaks muutub. Kuni sellest saab kriips, mis on valge.

NB Peegli painutamine ei ole videos hästi näha. Seda liigutust võiks õpilastele klassi ees enne katset demonstreerida.

Kui valgel triibul on värvilised servad, siis tuleb kohendada viisi, kuidas me peeglit painutame. Õige tulemuse saamiseks peaks selle pind olema enam-vähem sfääriline ja parim viis selle saavutamiseks on hoida painutatavat peeglit paberiklambritest, mitte vahetult peegli otstest.