Vikerkaarest saab valge valgus

Pane kokku joonisel kujutatud katse. Nõguspeeglina kasuta jällegi painutatavat plastikpeegli riba. Vasta küsimustele.

Katse kõige tehnilisem nõks on peegli painutamine sellisel viisil, et peegeldunud valgus ekraanile satuks. Alustada tuleks tasaselt peeglilt peegeldunud spektri suunamisest ekraanile. Kui see peegeldus on leitud, saame asuda ettevaatlikult peeglit painutama, ise samal ajal jälgides, kuidas peegeldunud spekter kitsamaks muutub. Lõpuks saab sellest valge kriips.

Peegli painutamiseks tuleb selle otstesse kinnitada suuremad paberiklambrid ning painutada vaid neid hoides. See tagab olukorra, kus peegli kuju painutamine on ringjoone kujule piisavalt lähedane. Kui valgel triibul on värvilised servad, siis tuleb meil peegli painutamise viisi kohendada.