Valgus peegeldub karedalt pinnalt

Uuri katses valguse peegeldumist valgelt ekraanilt. Tee joonis. Vasta küsimustele.

Kuidas me uurime

Suuname valgele ekraanile üksiku valguskiire. Paneme tähele, et ekraani lähedusse alusele tekib valguslaik - selle tekitab valgelt ekraanilt tagasi peegelduv valgus.

Me tahame teada, millises suunas see valgus levib. Me võime üritada sinna asetada veel ühe pilu. Aga lihtsam on torgata sellesse heledasse laiku nööpnõelasid ja uurida nööpnõelte taha tekkivaid varje.

Valgus peegeldub karedalt pinnalt, kuidas me uurime.

Juhised katse tegemiseks

Valguse peegeldumine matilt pinnalt

Kuidas me seda seletame

Me oskame varjude suuna järgi otsustada, kuhu poole valgus levib. Kui nööpnõel on valge ekraani poole liikuvas valguskimbus, näeme selles valguskimbus varju, mis "vaatab" ekraani poole. Kui nihutame kiirt või nõela nii, et see ei satu ekraani poole levivasse kimpu, näeme palju nõrgemas tagasi peegelduvas valguses varju, mis "vaatab" ekraanist eemale. Nõela või kiirt liigutades näeme, et see vari "vaatab" alati heleda laigu poole valgel ekraanil. Kui paneme selle teadmise suureks pildiks kokku, saame alljärgneva joonise, mis kirjeldab valguse peegeldumist matilt ekraanilt.

Valgus peegeldub karedalt ekraanilt

Valgus peegeldumine karedalt pinnalt

Karedale pinnale langev valgus peegeldub sealt kõigis suundades. Sellist nähtust nimetatakse ka valguse hajumiseks. Kohta, kuhu valguskiir karedal pinnal langeb, võib vaadelda punktvalgusallikana, sest peegeldunud valguse kiired koonduvad selles punktis.

Miks suunavad fotograafid välklampide valguse tihti lakke või seinale?