Valgus peegeldub karedalt pinnalt

Uuri katses valguse peegeldumist valgelt ekraanilt. Tee joonis. Vasta küsimustele.

Kuidas seda uurida

Suuname valgele ekraanile üksiku valguskiire. Paneme tähele, et ekraani läheduses olevale alusele tekib valguslaik - selle tekitab valgelt ekraanilt tagasi peegelduv valgus.

Tahame teada, millises suunas see valgus levib. Me võime üritada sinna asetada veel ühe pilu, ent lihtsam on torgata sellesse heledasse laiku nööpnõelasid ja uurida nende taha tekkivaid varje.

Valgus peegeldub karedalt pinnalt, kuidas me uurime.
Kuidas seda seletada

Me oskame varjude suuna järgi otsustada, kuhu poole valgus levib. Kui nööpnõel on valge ekraani poole liikuvas valguskimbus, näeme selles valguskimbus varju, mis „vaatab" ekraani poole. Kui nihutame kiirt või nõela nii, et see ei satu ekraani poole levivasse kimpu, näeme palju nõrgemas tagasi peegelduvas valguses varju, mis „vaatab" ekraanist eemale. Nõela või kiirt liigutades näeme, et see vari „vaatab" valgel ekraanil alati heleda laigu poole. Kui paneme selle teadmise suureks pildiks kokku, saame alljärgneva joonise, mis kirjeldab valguse peegeldumist matilt ekraanilt.

Valgus peegeldub karedalt ekraanilt

Valguse peegeldumine karedalt pinnalt

Karedale pinnale langev valgus peegeldub sealt kõigis suundades tagasi. Sellist nähtust nimetatakse ka valguse hajumiseks. Kohta, kuhu valguskiir karedal pinnal langeb, võib vaadelda punktvalgusallikana, sest peegeldunud valguse kiired koonduvad selles punktis.

Miks suunavad fotograafid välklampide valguse tihti lakke või seinale?