Kiirtekimbu peegeldumine nõgusal ja kumeral peeglil

Rakenda peegeldumisseadust, et uurida valguse peegeldumist nõgus- ja kumerpeeglilt. Kontrolli oma järeldusi katseliselt. Vasta küsimustele.

Valgusvihk tasastel ja kõveratel peeglitel

Kui kiirtekimp langeb peeglile, olgu selleks siis tasane, nõgus või kumer peegel tuleb iga kiire kohta järjekindlalt rakendada peegeldumisseadust. Kui peegli pind on nõgus, siis saab sellega  paralleelse kiirtekimbu või ka hajuva kiirtekimbu muuta koonduvaks, kumer peegel saab muuta paralleelse ja koonduva valgusvihu hajuvaks.

Et pinna ristsirge ikka risti oleks

Nõgusatel ja kumeratel pindadel peegeldumisseaduse rakendamiseks tuleb siis hoolikalt jälgida, et pinna ristsirge ikka pinnaga risti oleks selles konkreetses punktis, kus me peegeldumisseadust rakendada tahame.

Valguskiire peegeldumine nõguspeeglilt

Mida selle kohta ütleme

Olid eelmise ülesande lahendamisel edukas, kui oskad peegeldumisseadust rakendada ka juhul, kui valguskiir satub kumerale pinnale. Kui nii hästi ei läinud, siis uuri uuesti joonist, mis seda seleta.

Järgnevalt me proovime selle katses järele. Seni tasapeeglina kasutuses olnud plastpeegli ribast saab kumer- ja nõguspeegli, kui seda ettevaatlikult painutada.

Juhised katse tegemiseks

Hajuva kiirtekimbu peegeldumine nõguspeeglilt
Kui juhtute mitmekesi klassis olema, siis moodustage kõikidest oma peeglitest üks koondav peegel ja üritage mõne valgusallika valgust seinal ühte punkti koondada.