Nõgusale peeglile langev hajuv või tasaparalleelne kiirtekimp koondub

Meil on kasutada paindub peegel. Hajuva kiirtekimbu saame LED'ist. Asetame peegli hajuvasse kiirtekimpu ja painutame seda. Vaatame, mis juhtub.

Lihtsalt peegeldumine:

Painutame peeglit:

Skeem

Koos kammiga, et näha kiirte käiku: