Kiirtekimbu peegeldumine nõgus- ja kumerpeeglil: konstrueerimine

Rakenda peegeldumisseadust, et uurida valguse peegeldumist nõgus- ja kumerpeeglilt. Vasta küsimustele.

Valgusvihk tasastel ja kõveratel peeglitel

Kui kiirtekimp langeb peeglile - olgu selleks siis tasane, nõgus või kumer peegel - tuleb iga kiire kohta järjekindlalt peegeldumisseadust rakendada. Kui peegli pind on nõgus, saab sellega paralleelse kiirtekimbu või ka hajuva kiirtekimbu muuta koonduvaks; kumer peegel saab muuta paralleelse ja koonduva valgusvihu hajuvaks.

Et pinna ristsirge ikka risti oleks

Nõgusatel ja kumeratel peegelpindadel peegeldumisseaduse rakendamiseks tuleb hoolikalt jälgida, et pinna ristsirge selles konkreetses punktis, kus me peegeldumisseadust rakendada tahame, ikka pinnaga risti oleks.

Valguskiire peegeldumine nõguspeeglilt