Teeme järeldused. Kokkuvõtted

Meil on nüüd teada pinnase värvus kogu uuritaval alal. Saame hakata mõtlema, kuhu on kõige mõistlikum uurimisjaam rajada.