Kui suur on minu löögijõud

Mobiiltelefoniga varustatud poksikoti löömine

Kiirendusanduriga katse, mis määrab kindlaks kui kõvasti suudab keegi jõudu avaldada. (N. II. s. F=ma, kiirenduse mõõdame ning massi samuti) Poksikoti külge on teibitud kiirendusanduriga(äpist) telefon, mis mõõdab ära, missuguse kiirenduse kott löömise hetkel maksimaalselt liigub. Teades poksikoti massi (võtsime 5 kg) ja oma saavutatud kiirenduse väärtust löömisel, saadakse oma löögi jõud njuutonites. Vastused lähevad kõik tahvlile ning arvutatakse ka klassi aritmeetiline keskmine. Arvutatakse ka, et selle sama löögijõuga, kui suure massiga objekti saab Kuu pinnal tõsta (see on nendele arvutamiseks, kes teistest varem valmis on saanud).

Arvutatakse ka, et selle sama löögijõuga, kui suure massiga objekti saab Kuu pinnal tõsta (see on nendele arvutamiseks, kes teistest varem valmis on saanud).