Objektide tegelike mõõtmete määramine mõõtkavadega jooniselt

Mõõtkavaga jalajälg