Automaatpipeti kasutamine
Automaatpipett
  1. Keera näidikule peale soovitud maht.
  2. Võta pipett kätte ja suru ots otsikusse, nii et otsik jääb tugevalt pipeti otsa!
  3. Vajuta ülemist nuppu esimese peatuseni (hoia nuppu all).
  4. Nuppu all hoides pane pipetiotsik vedelikku.
  5. Lase rahulikult, aeglaselt ülemine nupp lahti ja tõmba vedelik otsikusse.
  6. Suuna otsik uude epsi ja vajuta ülemist nuppu lõpuni (teise peatuseni)
  7. Võta pipett epsist välja, viska kasutatud otsik prügikasti otsiku eemaldamise nupuga.