Mõningate harmooniliste funktsioonide väärtused

Faas kraadides

Faas radiaanides

Siinus

Koosinus