Ivar Piir (1929 – 2017)

Ivar Piir (1929-2017) eesti füüsikateoreetik,Tartu Ülikooli õppejõud.