IgaILMaga

Igailmaga logo

Kas telefon saab olla abiks looduse uurimisel?

Aitab saada uusi teadmisi?

Mõista, mis toimub õues ilmaga?

See võib olla võimalik! Tee kaasa ilmauurimise retk koos „IgaILMaga“.


"IgaILMaga" koos saab ...

 ... jälgida ilma, koguda ilma kohta andmeid!

... saata kogutud ilmaandmeid teadlastele! Teadlased saavad selle abil teha ilmaennustuse veelgi paremaks.

... lahendada mõnusaid ülesandeid e-töövihikust!

... vaadata, milliseid ilmaandmeid on teised saatnud!

... kõike teha täpselt siis, kui õues ilmaga midagi toimub! Hakkab sadama lund või vihma või paugutab äike.

... ülesandeid lahendada parasjagu siis, kui selleks tekkis huvi ja tahtmine! Vahepeal ka koos õpetajaga.

Kõige toredam on ülesandeid teha koos sõbraga!


Esimene nädal

FMI rakenduse paigutamine telefoni

Ilma vaatlemiseks, ilmaandmete edastamiseks, teistega jagamiseks ja uurimiseks on vaja sobilikku tööriista.

Ilmanähtuse edastamine FMI rakenduses

Selles ülesandes vaadeldakse sademeid ja sisestatakse nende kohta andmed FMI rakendusse.

Rakenduses oleva ID (äpikoodi) määramine

Äpikoodi abil saab kokku viia inimese ja tema poolt saadetud ilmaandmed. Sinu äpikood võimaldab uurida milliseid andmeid just sina oled saatnud.

Teine nädal

Ilmanähtuse edastamine

Ilmanähtuse edastamine

Ilmanähtusest pildi saatmine

Kindlasti olete märganud äpis võimalust saata pilt ilmanähtusest. Selles ülesandes saadame pildi ilmanähtusest, mis parasjagu õues on.

Ilmanähtuse kirjeldamine

Tugev tuul võib põhjustada erinevaid kahjusid. Tuule tugevust on keeruline hinnata. Üheks võimaluseks on tuule poolt tekitatud kahju kirjeldamine

Kolmas nädal

Ilmanähtuse edastamine

Ilmanähtuse edastamine

Ilmanähtusest pildi saatmine

Vali ise, milliste ilmanähtuste kohta sellel nädalal pildi saadad!

Ilmanähtuse kirjeldamine

Vali ise, millist ilmanähtust sellel nädalal kirjeldad!

Päevaprognooside uurimine

Selles ülesandes uurime ilmaprognoose, mis on koostatud kolme erineva nädala jaoks. Ilmaprognoos ehk ilmaennustus annab meile ülevaate lähipäevade ilma kohta.  

Neljas nädal

Ilmanähtuse edastamine

Ilmanähtuse edastamine

Ilmanähtusest pildi saatmine

Vali ise, milliste ilmanähtuste kohta sellel nädalal pildi saadad!

Määra ilmanähtuse algus ja lõpp

Ilmanähtused esinevad siis, kui tingimused nende tekkimiseks on sobivad.

Selles ülesandes proovime määrata ilmanähtuse algust ja lõppu. 

Selle jaoks on vaja andmeid saata kahel korral. Esimesel korral siis, kui ilmanähtus algab, näiteks vihmasadu. Teisel korral siis, kui ilmanähtus (vihmasadu) lõppeb. 

Veepinna temperatuuri määramine lähedalasuvas veekogus

Leidke koos õpetajaga üks lähedal asuv veekogu. Mõõta tuleb vee ja õhu temperatuur! Selles ülesandes tuleb tegutseda koos õpetaja või mõne teise täiskasvanuga.

Uued mõisted - ILM!

Selles ülesandes leiad tähenduse ja selgituse uutele sõnadele ja mõistetele.

Viies nädal

Ilmanähtuse edastamine

Ilmanähtuse edastamine

Ilmanähtusest pildi saatmine

Vali ise, milliste ilmanähtuste kohta sellel nädalal pildi saadad!

Uued mõisted - ILM!

Selles ülesandes leiad tähenduse ja selgituse uutele sõnadele ja mõistetele.

Uued mõisted - TUUL!

Selles ülesandes leiad tähenduse ja selgituse uutele sõnadele ja mõistetele.​​​​​​

Päevaprognoosi uurimine - tuul!

Selles ülesandes uurime ilmaprognoosi, mis on koostatud kümne päeva kohta. Ilmaprognoos ehk ilmaennustus annab meile ülevaate lähipäevade ilma kohta.  

Kuues nädal

Ilmanähtuse edastamine

Ilmanähtuse edastamine

Ilmanähtusest pildi saatmine

Vali ise, milliste ilmanähtuste kohta sellel nädalal pildi saadad!

Uued mõisted - TUUL!

Selles ülesandes leiad tähenduse ja selgituse uutele sõnadele ja mõistetele.​​​​​​

Uued mõisted - SADEMED!

Selles ülesandes leiad tähenduse ja selgituse uutele sõnadele ja mõistetele.​​​​​​

Sajuala määramine ja seal esinevad sademed

Nüüdseks olete saatnud FMI ilmaäpi kaudu piisavalt andmeid, et tutvuda ka nendega. 

Kõige rohkem olete saatnud andmeid sademete puudumise, vihma, lume, udu ja tuulekahjude kohta.

Selles ülesandes proovime uurida, milliseid sademeid Eesti erinevates piirkondades andmete saatmise ajal on esinenud.

Kogutud ilmaandmed kaardil

Ka selles ülesandes tegeleme teie poolt juba saadetud ilmaandmetega ning proovime neid kõrvutada sobiva ilmaprognoosiga.

Ülesandeid võid lahendada koos sõbraga!

Seitsmes nädal

Ilmanähtuse edastamine

Ilmanähtuse edastamine

Ilmanähtusest pildi saatmine

Vali ise, milliste ilmanähtuste kohta sellel nädalal pildi saadad!

Proovi lahendada - ilm, sademed ja tuul

Katseta, kui hästi tunned uusi mõisteid!

Temperatuur ja tajutav temperatuur

Selles ülesandes saame teada, mis on tajutav temperatuur ja millest see sõltub.

Ilmaandmed kaardil

Selles ülesandes vaatame, milliseid andmeid on saadetud Eestist ja milliseid Soomest.

Kaheksas nädal

Ilmanähtuse edastamine

Ilmanähtuse edastamine

Ilmanähtusest pildi saatmine

Vali ise, milliste ilmanähtuste kohta sellel nädalal pildi saadad!

10. Pilved ja pilvisus

Selles peatükis räägime pilvedest.

Uued mõisted - ILMATEATEST!

Selles ülesandes leiad tähenduse ja selgituse uutele sõnadele ja mõistetele.