K 1.1

Ing k on kiirteoptikas kasutusel „ray“ ja laineoptikas „beam“. Viimase termini täpsem eestikeelne vaste oleks kiirtekimp  Defineerides valguskiire kiirtekimbu kaudu võib öelda, et valguskiir on kiirtekimbu idealisatsioon.