Fenomenoloogiline mudel

Fenomenoloogiline mudel füüsikas seob mingeid nähtusi, kuid ei ava nende tagamaid. Soojusnähtusi kirjeldav termodünaamika on fenomenoloogiline, seal kasutatavate suuruste tagamaa avab statistiline füüsika. Samuti on lugu ka kvantoptikaga – seal postuleeritud suurused tuletatakse kvantväljateoorias