K 2.4

Valguse elektromagnetlaine-mudeli eelsel ajal oli optikanähtuste seletamiseks vaja spetsiifilist keskkonda , eetrit. Ka praegu võib kuulda, et „raadiosaade läks eetrisse“.