K 2.9

Tavadefinitsioon: amplituud on maksimaalne hälve tasakaaluasendist.