K 2.11

Selle tulemuseni jõuame kui kombineerime avaldisi 2.22, 2. 21 ja 2.10.