K 2.13

Tihtipeale pannakse võrdelisuse märgi asemel võrdusmärk. See ei ole korrektne, sest tegemist on eridimensiooniliste suurustega.