Otsetõusu nurga suund

Otsetõusu nurka loetakse kellaosuti vastassuunas.  Enamasti mõõdetakse otsetõusu nurka ajaühikutes, st 360= 24t, 1t =15o, 1m =15′, 1s =15″.