Here we find out
  • Meile juba tuttavad mikromaailma seadused, nende seas valguse neeldumine ja kiirgumine „portsjonide“ ehk footonite kaupa, on põhimõttelise tähtsusega ka astronoomias.
  • Musta keha kiirguse omadused annavad astronoomiliste objektide kohta olulist infot.
  • Spektroskoopia ehk valguse spektrite uurimine on üks astronoomia olulisemaid tööriistu.