Radiaan

Radiaan (tähis rad) on SI-süsteemi tasanurga mõõtmise ühik. Raadiusepikkusele kaarele toetuv ringi kesknurk on ühe radiaani suurune. Üks radiaan on võrdne 180/π kraadiga või umbes 57,2958 kraadi.

Täisringis on 2π radiaani.
360° = 2π rad ≈ 6,283185 rad
1 rad = 360/(2π)° = 180/π° ≈ 57,29578°
1° = 2π/360 rad = π/180 rad