K280813

Millistele lainepikkustele on atmosfäär läbipaistmatu?